overname contracten

OVERNAME CONTRACTEN

Goed personeel is onmisbaar. Soms komt het voor dat er een mismatch is tussen werknemer en werkplek, wat kan leiden tot een onprettige werkervaring en uiteindelijk tot (langdurig) verzuim of een arbeidsgeschil. Dit is nadelig voor de continuïteit van de organisatie, de werkdruk van collega’s, en het kan hoge kosten met zich meebrengen. 

Arbo52 werkt vanuit de gedachte dat elke werknemer waardigheid en pers­pectief in het werk moet ervaren. Met preventie als basis, dus er spoedig bij zijn wanneer deze elementen in het geding dreigen te komen. Dat resulteert in tevreden werknemers en minder verzuim.

Overname contracten
Wij nemen niet alleen arbeidscontracten over van arbeidsongeschikte werknemers, maar ook van gezonde werknemers die niet (meer) op hun plek zitten. Dit houdt in, directe vrij­waring van uw werkgeversverplichtingen en een ontslag volgens de richtlijnen van het UWV. Wij regelen dit met de verzekeraar. Zo bespaart u kosten, zorgen en tijd en bevordert u een gezonde werkomgeving.

Uw werknemer behoudt de zekerheid van een inkomen, krijgt weer perspectief en de mogelijkheid om door te stromen naar passend werk. Dit doen we door middel van intensieve begeleiding en om- en bijscholing.

Samenwerking met specialisten
Wij werken nauw samen met specialisten, gehuisvest in het Gezondheidscentrum Badhoevedorp. Daarnaast heeft Arbo52 een groot netwerk en professionele coaches. Zo kunnen wij de werknemer alle nodige handvatten bieden op weg naar nieuw werk.

Uw voordeel
Een werkgever met arbeidsongeschikte, of gedemotiveerde werknemers, merkt hoeveel negatieve impact dit op het bedrijf heeft, zowel op de continuïteit van de organisatie, als op de overige werknemers (afname werk­sfeer en toename werkdruk).
Wij nemen het arbeidscontract van zo’n werknemer van u over. Wat houdt dat in voor u?

  • Directe vrijwaring van uw werkgeversverplichtingen
  • Ontslag volgens de richtlijnen van het UWV
  • Duidelijkheid over de kosten van het traject
  • Tevreden personeel, omdat zij niet meer de werkdruk ervaren van het extra werk van de zieke werknemer
  • Beperkt verzuim; tevreden personeel verzuimt minder.
020–246 04 00

 

 

samenwerken