Over ons

Arbo52 anders dan andere arbodiensten

Met onze eigen visie op verzuim en onze onderscheidende aanpak mogen we stellen dan we anders dan andere arbo­diensten zijn. Wij staan voor een transparante communicatie, zeer korte doorlooptijd voor alle verrichtingen en het ‘tot de kern van het probleem’ komen. Pas dan kunnen wij onze partners optimaal ondersteunen in het voorkomen en terugdringen van verzuim. Met de vergrijzing en de toe­nemende arbeidsmarktkrapte wordt personeel nog schaarser en belangrijker. Duurzame inzetbaarheid verdient hierdoor een sleutelrol in het gezondheidsbeleid van werkgevers. Arbo52 draagt graag met haar kennis en bewezen staat van expertise bij aan de gezondheid en productiviteit van werknemers. Wij werken mét ondernemers en vóór ondernemers.

Onze basispakketten

Arbodienst:
Pas kosten bij eerste ziekmelding
(vooraf offerte)

Eerste jaar verzuimbegeleiding
(zie onze voorwaarden).

Per werknemer €150,00

Verzuimsoftware.
Per werknemer €25,00

020–246 04 00