outplacement

OUTPLACEMENT

Arbo52 helpt graag in outplacementtrajecten. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van outplacement en doordat we het werkveld goed kennen, zijn wij in staat optimaal te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe en passende functie.

De arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan functies, hoge eisen aan het profiel van een sollicitant en aanzienlijke complexiteit inzake de match tussen sollicitant en organisatie. Arbo52 besteed tijdens de loopbaanbegeleiding veel aandacht aan deze aspecten, wat ons bij uitstek hét re-integratiebureau maakt waar een ieder op een succesvol outplacementtraject kan rekenen.

Onze loopbaantrajecten zijn altijd maatwerk, waarbij zowel met opdrachtgever, als met kandidaat heldere afspraken worden gemaakt over het in te zetten outplacementtraject. Uiteraard worden de wensen van de kandidaat ten aanzien van het outplacementtraject terdege meegewogen.

Vestigingen
Voor outplacement en re-integratie kunt u terecht bij onze vestiging in Badhoevedorp. Onze vestiging makkelijk bereikbaar, zowel met de auto als met openbaar vervoer.

Kosten van Outplacement
Omdat elk traject of outplacementprogramma op de wensen van de betrokken partijen wordt afgestemd, is ook de inschatting van de kostprijs van outplacement maatwerk. Arbo52 inventariseert vrijblijvend uw wensen ten aanzien van het traject om vervolgens een passende offerte uit te brengen. Wij nodigen u graag uit op onze vestiging in Badhoevedorp. Wij werken landelijk d.m.v. van een groot aantal professionals.

020–246 04 00

 

 

werkplek