homepage2019

 

ARBO52.nl

Een ruim aan­bod, maatwerk en een team van pro­fes­sion­als, Arbo52 is de arbo­d­i­enst die u volledig onder­s­te­und. Wij streven naar een 0% verzuim­per­cent­age van uw per­son­eel en gaan samen met u voor max­i­male duurzame inzetbaarheid.
ARBODIENSTEN
 


RE-INTEGRATIE

Wan­neer een werkne­mer ziek is, wilt u dat de werkne­mer zo spoedig mogelijk en op een ver­ant­wo­orde manier terug­keert naar werk. Wij bieden eerste, tweede en derde spoor tra­jecten aan op maat.
MEER OVER RE-INTEGRATIE

 

KEURINGEN EN VITALITEIT

Weet u hoe het met de gezond­heid van uw perso­neel staat? Wij bieden keurin­gen en vital­iteit­stra­jecten aan voor ver­schil­lende branch­es.
Op maat en doel­gericht.
MEER OVER KEURINGEN

 

BEDRIJFSARTSEN

Zoekt u een bedrijfs­arts? Con­sul­ten zon­der wacht­tijden of detacher­ing op locatie? Dat kan met onze part­ner Bedri­jf­sarts Man­age­ment. Ook zijn zij alti­jd op zoek naar goede bedrijfs­artsen.
BEDRIJFSARTSEN

KIES WAT BIJ U PAST.
U GEEFT ZELF AAN HOE EN WANNEER WIJ IN ACTIE KOMEN.

Maak direct een afspraak met een case man­ag­er of bedrijfs­arts.

AFSPRAAK
Tele­foon 020 246 04 00

Log in op onze PLANNINGSAGENDA 

 
52 VRIJ
Arbo­d­i­enst:
Pas kosten bij eerste ziek­meld­ing.
(vooraf offerte).
BEL MIJ

 

 
52 COMPACT
Eerste jaar verzuim­begelei­d­ing.
(zie onze voor­waar­den).
Per werkne­mer €115,00.
BEL MIJ  

 
52 COMPLEET
Eerste jaar verzuim­begelei­d­ing.
(zie onze voor­waar­den).
Per werkne­mer €150,00.
BEL MIJ  

 

Wij hebben alle arbo­pro­fes­sion­als in huis voor een goede verzuimaan­pak:

Per­soon­lijke begelei­d­ing case man­ag­er.
Bin­nen twee dagen een afspraak bij bedri­jf­sarts.
Korte lij­nen met interne arbo­pro­fes­sion­als.

Zelfs bieden wij u de mogelijkheid om arbeidscontract(en) over te lat­en nemen van lang­durig ziek per­son­eel!
Meer weten? Down­load onze whitepa­per

 

EEN BASISCONTRACT MET EEN ARBODIENST OF BEDRIJFSARTS IS VERPLICHT.